Máme ISO certifikát! Opět!

Pro většinu z vás nic neříkající informace. Pro nás pocta a hrdost. Co to vlastně znamená a k čemu slouží tato certifikace?

Naše certifikace ISO je součástí International Organization of Standardization, v čestině Mezinárodní organizace pro normalizaci. Má několik podob a norem, pro nás je důležitá ta s označením ISO 9001. Konkrétně znamená Management systému kvality a deklaruje, že jsou naše produkty spolehlivé a kvalitní. Dohlíží na ekologii a šetrnost v našem podnikání, na postupnou digitalizaci systémů, hospodaření s energií a ochranu zdraví našich zaměstnanců. Jelikož se snažíme být neustále o krok dopředu, je pro nás získání takové certifikace opravdu radost a takové to poplácání po zádech.

Můžeme tedy s hrdostí oznámit, že našim klientům garantujeme vysoký standard kvality našich služeb a produktů. Přesně tak, jak jsou u nás zvyklí.

 Certifikace ISO:9001

ISO 9001