Reklamka.cz

Čerstvý vzduch pro marketing 2VV

zig_zag-2.jpg

Billboardovými plochami to začalo

Již v roce 2018 začala společnost 2VV využívat naše billboardové plochy k marketingovým aktivitám. Na tyto reklamní nosiče v Pardubicích umístili brandovou a hlavně náborovou kampaň.

Jedna jediná plocha měla takový úspěch, že se vedení společnosti rozhodlo posílit outdoor marketing o další naši službu.

zig_zag-4.jpg

Částečným polepem MHD to nekončí

Ve 2VV potřebovali sehnat kvalitní zaměstnance pro svoji pardubickou výrobu a administrativu. Na naše doporučení zvolili dlouhodobý pronájem částečného polepu vozu MHD, na který připravili povedenou kreativu a naši technici polep nainstalovali.

I tento formát přinesl takové výsledky, že ve 2VV při prodloužení nájemní smlouvy využili rovnou celopolep trolejbusu. I takto občas naše spolupráce s firmami graduje a stále se rozvíjí.

zig_zag-1.jpg

Polepy vozů jsou základ

Reklama umístěná na firemní vozy má jedno nezpochybnitelné plus. Vozy jsou stále v pohybu, proto zaujmou více potencionálních zákazníků a navíc NEPLATÍTE za reklamní prostor. V dnešní době, kde každá plocha něco stojí, je škoda nevyužít prázdných částí služebních aut a dodávek. 

Na osobní vozy jsme umístili opravdu obří logo společnosti, aby ho nikdo nepřehlédl a na dodávku jsme vytiskli a naistalovali stejný motiv, který vozí po Pardubicích již zmíněný trolejbus.

reference-2vv-1
reference-2vv-2
reference-2vv-3
reference-2vv-8
reference-2vv-7
reference-2vv-4
reference-2vv-6
reference-2vv-5

Offline náborové kampaně stále fungují

Kontaktujte našeho reklamního poradce

Zdeněk Ceral

reklamní poradce

Zdeněk Ceral